Phần mềm quay phim và chụp ảnh màn hình

Chào bạn. 

Có những lúc bạn cần chụp lại hay quay phim màn hình của mình, để có thể dùng cho mục đích là chia sẻ hay lưu lại màn hình của mình.

Mình giới thiệu đến bạn hai công cụ chụp và quay phim màn hình chuyên nghiệp mà bạn nên sử dụng. 

1.Phần mềm TechSmith SnagIt 10.0.1Download tại đây nhé.

2. Camtasia Studio


Download tại đây nhé.

Còn việc sử dụng phần mềm thế nào, bạn có thể tham khảo thêm trên mạng, hay tự nghiên cứu thêm.

Nguyễn Thanh Long.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *