Cách Thêm các nút Back Top hay Back Down vào trang web của mình

Chào bạn.

Để cho website của mình thêm tiện lợi với người dùng, thì bạn cần thêm vào những nút Back Top (về đầu trang) hay Back Down (về cuối trang).
xem thử tại đây

Để làm điều này, bạn hãy làm theo các bước rất đơn giản như sau:

1.Bạn vào phần bố cục, sau đó thêm vào một widget HTML.

2. Dán đoạn code bên dưới vào, bấm lưu lại là sẽ ok.

<a style=”position: fixed; Bottom: 75px; right: 9px;” href=”#” title=”Về đầu trang”>
<img src=”http://2.bp.blogspot.com/-vQBaTbWJVH8/Ufx6HWiYkEI/AAAAAAAAAcM/v860DQqvxbs/s1600/icon-button-up-nguyen-thanh-long.png” /></a>
<a style=”position: fixed; Bottom: 5px; right: 9px;” href=”javascript:scroll(0,9999999)” title=”Xuống cuối trang”>
<img src=”http://4.bp.blogspot.com/-vkZsmJS3x2A/Ufx6HczO1hI/AAAAAAAAAb8/laVbo8NhsqU/s1600/icon-button-down-nguyen-thanh-long.png” /></a>
<a style=”position: fixed; Bottom: 215px; right: 9px;” title=”Về trang chủ” href=”/” target=”_blank”>
<embed src=”http://3.bp.blogspot.com/-5sy7xmVeZMg/Ufx6IK0eScI/AAAAAAAAAcI/mXlegQFDLTY/s1600/icon-trang-chu-nguyen-thanh-long.png”></embed></a><br /><br />
<a style=”position: fixed; Bottom: 145px; right: 9px;” title=”Mời ghé thăm” href=”http://BuoiHoLo.info” target=”_blank”>
<embed src=”http://d.violet.vn/uploads/resources/158/0.reload_64x64.png”></embed></a>


Chúc bạn thật nhiều thành công nhé.

Nguyễn Thanh Long.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *